Procedures om werknemers aan te nemen in Brazilië

TOELATING VAN WERKNEMERS
Bij opname personeel, De werkgever moet zich houden aan verschillende routines, voor de aanwerving en opnemen werkgelegenheid, waaronder, specifiek:
Arbeid en sociale zekerheid (CTPS)
De portefeuille van Arbeid en Sociale Zekerheid zal worden gepresenteerd, na ontvangst, door de werknemer aan de werkgever dat de toe te laten, dat wil 48 (achtenveertig) uur om, specifiek:
Employer Identification;
De opnamedatum;
Compensatie en bijzondere voorwaarden, als er.
WERKNEMERS RECORD BOOK
MEDISCH ONDERZOEK
Medisch onderzoek op toelatingseis is essentieel en moet worden gedaan ten behoeve van de werkgever, omdat doorheen wordt geverifieerd lichamelijke of geestelijke vermogens werknemer, op grond van artikel. 168, ik, CLT.
BIJDRAGE VAN VAKBONDEN
Na toelating van een werknemer, het zal de werkgever eisen dat het bewijs van kwijting van vakbondscontributie in te dienen. Als de werknemer niet te bewijzen, hetzij door noot in CTPS, of door het verzamelen van gids of de eigen vakbond statement, de werkgever moet de korting te maken.
VALE TRANSPORT
Een officier die de Valley Transportation ontvangt moet de werkgever op de hoogte, schrift:
Uw thuisadres;
Diensten en vervoermiddelen best geschikt is voor uw werk pendelen naar het werk en vice versa;r, aangezien er doorheen de fysieke of mentale gesteldheid van de werknemer wordt geverifieerd, zoals bepaald in de kunst.
168, ik, van het CLT.

Gelieve te volgen en dat wij: