Жол-жоболор Бразилияда кызматкерлерди жумушка

ADMISSÃO DO EMPREGADONa admissão de funcionários, Иш берүүчү ар кандай төрөлгөндөн карманышы керек, жумушка кабыл алуу жана эсепке алуу ишке орношуу үчүн, арасында алардын, атайын:Эмгек жана коомдук коопсуздук (CTPS)Эмгек жана коомдук коопсуздук жагы болот, алгандан кийин,…

Read More